Genel Kuralımız Ulusal Güvenlik, Özgürlük ve Barıştır!

Gönüllü Olarak Hizmet Ediyoruz

Gönüllü; maddi karşılık beklemeden, ailesi veya yakın çevresi dışındaki kişilerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için sivil toplum kuruluşu  (STK ) bünyesindeki etkinliklere destek olan kişidir.

KUZEY KIBRIS TOPLUMSAL HİZMET KULÜPLERİ FEDERASYONU

Biz Lion’larız

Lionlar, tüm dünyada herhangi bir başka hizmet kuruluşundan daha fazla elini taşın altına koyabilen gönüllü bireylerdir. Tüm dünyada olduğu gibi kendi çevremizde de ihtiyaçları gidermek için çalışır ve bunu zevkle yaparız.

Neden Yer Almalısınız?

 • Bir Lion olarak, zamanınızı yerel topluma ve dünya insanına etki etmek için harcayabilirsiniz.
 • Lions’da kazandığınız deneyimle, ihtiyacı olan insanlara yardım ederek başarı öyküleri geliştirebilir ve iyi dostlardan oluşan bir ağa dahil olabilirsiniz.

Size Neden İhtiyacımız Var?

 • Hizmet etmek için daha fazla el sağlayabilirsiniz
 • Hizmet aktiviteleri için yeni fikirler üretebilirsiniz
 • Diğerlerine yardım ederken coşku yaratabilirsiniz
 • Toplumda farkındalığı artırabilirsiniz
image00019

Federasyonun İlkeleri

Federasyonumuzun Çalışma Yöntemi

 • Yeni derneklerinin kurulmasını özendirir ve üye olarak kaydeder,
 • Toplum koşullarına uygun hizmet projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve önerilerde bulunur,
 • Konferanslar, sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenler sergiler açar,
 • Genel insan sağlığı, eğitim, çevre ve hayvan sağlığı, sosyal ve kültürel sair gereksinim duyulan alanlarda kamuoyunu aydınlatır, toplumun bilinçlendirilmesi için kamu spotu, ilan, haber çalışmaları yapar, sorunları giderecek öneri, kural, yöntem ve gerekli bilgileri içerecek radyo, televizyon yayınları hazırlar, hazırladığı yazılı, görsel uyarıların TV kanalları, radyo, basılı yayın ve sair yayın ve ilan kurumları vasıtasıyla topluma duyurulması için gerekli müracaatları yapar, duyurur, kamuoyu oluşturur, kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar,
 • Bağış alır ve verir,
ÜLKEMİZDE LİONS

Lions'un Evrensel Amaçları

 • Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions Kulüpleri organize etmek ve kurmak.
 • Lions Kulüplerinin aktivitelerini koordine ve standardize etmek.
 • Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek.
  İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımında bulunmak.
 • Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.
 • Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm serbest tartışmaları yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak.
 • Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.