Uluslararası Lions’un Vizyonu:

Topluma ve insanlığa hizmette küresel lider olmak

Uluslararası Lions’un Misyonu:

Lions Kulüpleri arasında uluslararası anlayışı geliştirerek, barışı desteklemek ve gönüllü insanları, insani ihtiyaçları karşılama yoluyla topluma hizmet etmek için cesaretlendirmek.

Tarihi

1917 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin kurulması ve ilk toplantıların yapılmasından sonra Birlik süratle büyümeye başladı… Aynı yılın Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin, Teksas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde 1. Lions Konvansiyonu (Genel Kurul) düzenlendi. Konvansiyona ABD’deki 9 eyaletten 22 kulübü temsil eden 36 delege katıldı. Tüzük, Yönetmelik, Amaçlar ve Törel İlkeler burada kabul edildi. Evansville, Indiana’dan Dr. W. P. Woods, ilk başkan seçildi. Birliğin kurucusu olan Melvin Jones birliğin sekreteri olarak seçildi ve yaşamının sonuna kadar bu görevde kaldı.

1920 yılında, ilk kulübün Kanada’da Windsor-Ontario’da kurulması ile örgüt Uluslararası kimlik kazandı. Daha sonra Meksika’da, Çin’de ve Küba’da kulüpler kurulmuştur. 1927 yılında 183 kulüpte üye sayısı 60.000’e ulaşmıştır. Avrupa’da ilk kulüpler 1948 yılında Fransa, İsveç ve İsviçre’de kurulmuştur.

İlk yıllardan bugüne hızla büyüyen birlik, bugün 200’den fazla ülke ve coğrafi alandaki 44.000’den fazla kulüpte yaklaşık 1,4 milyon gönüllü erkek ve kadın üyeye sahiptir.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin Merkezi halen ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentindedir. Uluslararası Merkez’de Lions’un tüm yönetim birimleri yer almaktadır. Merkezin ana görevi Lion’ların toplumlarında hizmet etmelerini kolaylaştırmaktır.

Lions’un bugünlere gelmesinde birçok olay etkili olmuştur. Bunlardan bazıları:

Körlerin Şövalyeleri

1925 yılında A.B.D. Ohio’da yapılan Uluslararası Konvansiyon’da “Körlerin Meleği” olarak tanınan Helen Keller Lionlara “Karanlığa karşı kutsal savaşta körlerin şövalyesi” olma çağrısı yapmıştır. Heller Keller’ın konuşması sonrasında Genel Kurul körlere yardım konusunu birliğin en büyük çalışma programı olarak ele almıştır. 1925 yılından itibaren Lions Kulüpleri, tüm dünyada körlere hizmet ve göz nurunu koruma (önlenebilir körlük) alanında dünyanın en başarılı hizmet kuruluşlarından biri olmuştur.  

Beyaz Baston

1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Lions Kulüpleri körlerin kullandığı bastonların sürücüler tarafından fark edilememesi nedeniyle  beyaz renge boyanması gerektiğini düşünmüşlerdir. 1931 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, körler arasında beyaz baston kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal bir program başlattı.

Birleşmiş Milletler ve Lions

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulmasına yol açan Birleşmiş Milletler Bildirisi’nin hazırlandığı San Francisco Konferansı’nda Lionlar çok önemli görevler üstlenmişlerdir. 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın “Hükümetler Dışı Örgütler Bölümü”nde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin önemli katkıları olmuştur.  İlk Temsilci Melvin Jones’tur. Jones bu görevi yaşamının son günlerine kadar onurla sürdürmüştür. Bugün de Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleşmiş Milletler’de danışman olarak statüsünü korumaktadır. Her yıl “Uluslararası Barış Posteri Yarışması”nın ödülü Birleşmiş Milletler töreni ile verilmektedir.

Hizmet Ediyoruz – We Serve

1954 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin resmi sloganı olarak kabul edildi.