GÖZLÜK ÇERÇEVESİ DÖNÜŞÜMÜ

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin en önemli ve yaygın projelerinden birisi de gözlük çerçevesi toplama projesidir. Bu proje ile Lion’lar gözlük toplama kutularını belirli yerlere yerleştirerek kullanılmayan çerçeveleri toplarlar. Toplanan çerçeveler oluşturulan geri dönüşüm merkezlerinde toplanır. Çerçeveler bu merkezlerdeki Lion ekipler tarafından sınıflandırılır ve bakımları yapılır. ardından paketlenerek ihtiyaç duyulan yörelere gönderilir.

Lion’lar tüm dünyada 17 Geri Dönüşüm Merkezi’ne gözlük temin ediyorlar. Bu yöntemle, bugüne kadar binlerce kişinin okumak, öğrenmek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatlarını kazanabilmek için ihtiyaç duyduğu 100.000 gözlük temin edildi.

GÖRME ENGELLİLER

Lions’un görmeyenlere ve görme özürlülere olan hizmetleri tüm dünyada tanınmıştır.
Göz Nurunun Korunması ve Görme Özürlülere Yönelik Hizmet programları aşağıda özetlenmiştir:

* Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşümü
* Lions Göz Bankaları
* Sight First – Önce Göz nuru
* Çocuklar için Göz Foto Taraması
* Görmeyen veya çok az gören kişiler için Kamplar

Lion’lar görme özürlü veya engelli çocuk ve yetişkinlere aşağıdaki kaynakları sunarlar:

* Braille kitapları, tercüme yazılımı, kol saatleri, masa oyunları, konuşan termometreler, konuşan para tanımlayıcıları, sesli spor topları, büyüteçli okuma gözlükleri, okuması kolay telefonlar, görmeyen veya çok az gören kişilere yardım etmek için TV ekran büyüteçleri gibi yardımcı aygıtlar.

* Görmeyen kişiler için serbest mesafe öğrenim dersleri.

* Halk Kütüphanelerine Braille ve özel baskılı kitapları sağlamak, görme araştırma tesislerini desteklemek, görmeyen veya az gören kişiler için burs sağlama, genel kullanım için yardımcı teknoloji merkezleri kurma ve kamu binalarına özürlüler için girişleri sağlama gibi görmeyen veya az gören kişiler için destek hizmetleri.

 Görme araştırmalarına destek

* Burs yardımları

* Halkın kullanımı için yardımcı teknoloji merkezlerinin kurulması

* Kamu binaları içinde Braille alfabeli işaret levhaları

* Çocuk ve yetişkinler için göz taramaları

GÖZ BANKALARI

Lion’lar Göz Bankalarının kurulmasına da destek veriyor. Kurulan göz bankaları aracılığıyla her yıl göz nurunun (Sight First) korunması amacıyla yapılan 30.000 ameliyat için kaliteli göz dokusu temin ediyoruz. Bunun yanı sıra göz bankalarımız tıbbi eğitim veriyor ve göz konusundaki araştırmalara da katkı sağlıyorlar.

Şu anda tüm dünyada 67 Lions Göz Bankası hizmet vermektedir. Bunlardan birisi de İstanbul’dadır.

GÖZ OPERASYONLARI

Lions göz sağlığı konusunda dünya çapında lider bir kuruluştur. Dünya Lions’u bu kampanya ile Katarakt olarak bilinen göz hastalığını kamu sağlığına bir tehdit olmaktan çıkardığı gibi Latin Amerika ve Afrika’da Nehir Körlüğü diye bilinen göz hastalığının yok edilmesi yönünde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Lions tüm dünyanın dikkatini göz nurunu koruma programlarına çekmiş, hükümetlerin sağlık politikalarını bu programlara göre belirlemeleri konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş, körlüğe karşı verilen savaşta yer almaları konusunda cesaretlendirmiştir.

Kampanya süresince 8 milyon civarında katarakt ameliyatı yapılmıştır.

Bu çalışmaların sonucunda göz sağlığının, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından “halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit” olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

REHBER KÖPEK PROGRAMI

Uluslararası Lions’un uzun yıllardır uyguladığı bir programdır. ABD’de birçok eyalette rehber köpek yetiştirme merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde yetiştirilen köpekler görme engellilerin hizmetine sunulmuştur. Programın başarısı birçok derneğin bu konuya eğilmesini de sağlamıştır.