Lions Kulüpleri

Lions Kulüpleri “Lions Kurallan”na ve ülkemizde Dernekler Kanununa uygun olarak kurulmuş yasal derneklerdir.

Lions Kulüplerinin kuruluş esasları Uluslararası Tüzükte belirlenmiş olup Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğine üyedirler.

Uluslararası Lions’un örnek bir organizasyon yapısı vardır. Bu yapının temel taşları kulüpler ve üyelerdir. Lions’un en önemli özelliklerinden birisi de uluslararası bir kuruluş olmasına karşın yerel olma özelliklerini de kaybetmemiş olmasıdır. Bu sebeple tüm dünyada Lions kulüpleri öncelikle ülkelerin geleneklerinin yanı sıra yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet gösterir.

KULÜPLER

Girne Ada Lions Kulübü

Girne Akdeniz Lions Kulübü

Girne Beşparmak Lions Kulübü

Girne Özgürada Lions Kulübü

Girne Vatan Lions Kulübü

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü

İskele Sahil Lions Kulübü

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü

Mağusa Desdemona Lions Kulübü

Mağusa Kale Lions Kulübü

Mağusa Ravelin Lions Kulübü

Leo Kulüpleri

1967 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu Leo Programını ‘Lions’un Gençlik Programı’ olarak resmen kabul etti.

Programın Amacı: Okula hizmet, öğrencilere liderlik kalitesi, okul hayatında dürüstlük, başarı, kişisel sorumluluk, eşitlik, güvenilirlik ve başkalarına karşı saygılı olma niteliklerini kazandırmaktı. Aynı zamanda topluma yararlı gençler yetişmesini de amaçlıyordu.

Program: “Tüm dünya gençliğine; yerel, ülkesel ve uluslararası düzeyde; kişisel olarak veya toplu halde, topluma hizmet ederken kendilerini geliştirme fırsatı tanıyan evrensel bir program olarak tanındı.

LEO KULÜPLERİ

Girne Leo Kulübü

Girne Akdeniz Leo Kulübü

İskele Sahil Leo Kulübü

Lefkoşa Lider Leo Kulübü