LEO KULÜPLER

Lions’un gençlik programı olan Leo kulüpleri’nin kısa tarihçesini şu şekilde özetleyebiliriz:

    1957 – İlk Leo Kulübü, Glenside Lions Kulübü tarafından Abington, Pennsylvania, ABD’de Abington High School adlı bir okulda 35 Lise talebesinin katılımıyla kuruldu.
    1963 – Bugünkü anlamda ilk Leo Kulübü, 14-K Yönetim Çevresi Pennsylvania’da kurulan Tamaqua Leo Kulübü’dür.
    1964 – Leo Kulüpleri Programı, Yönetim Çevrelerine tavsiye edildi ve hızla yayılmaya başladı.
    1967 – Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 1967 yılında, bu genç kuruluşu evrensel bir program olarak tanımlayan kararı almış ve kurulmuş olan Leo Kulüpleri uluslararası nitelik kazanmışlardır..

Leo Kulüplerinin kurulmasının amacı; gençlerin kişisel ve toplumsal yönden çevresinde, ülkesinde ve uluslararasında sorumluluğunu bilen, iyi ahlaklı kişiler ve liderler olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır. Leo kulüplerinin kurulması genç insanlara kendi toplumlarında hizmet edebilme fırsatını vermiştir. Her Leo Kulübü bir Lions Kulübü tarafından kurulur.  Leo kulüpleri kuran Lions Kulübünün rehberliğinde çalışır ve denetlenir.

Halen Omega Leo Kulüpleri ve Alfa Leo Kulüpleri olmak üzere iki tip Leo Kulübü vardır. Ülkemizde yaş kısıtından dolayı Alfa Leo Kulübü bulunmamaktadır.

Tüm dünyada 400,000 Leo yer almaktadır.

Slogan

Leo olmak demek, kişisel cömertliği ve sorumluluğu geliştirmek ve topluma gönüllü hizmet etmek demektir. Bu amaç Leo kulüplerini üç ana ilkede birleştirir:

Liderlik (Leadership)

Leo bir sivil toplum örgütü olarak toplumun sosyal hayatının gelişmesi yoluyla kalkınmasına hizmet eder. Leo’nun ilk amacı topluma, kendi kararlarını verebilen, çevresini bölmek yerine birleştirebilen liderler kazandırabilmektir. Böylece kendi akranları ile beraber takım çalışmasına uyumlu birer takım arkadaşı olma olanağı sağlar. İyi bir lider enerjik, kendine güvenen, zeki, kararlı ve kendini iyi anlatabilen insandır. Bir Leo tüm bu vasıfları kendinde toplamıştır ve bu özellik kulüp üyelerinin uyumlu birer takım arkadaşı olarak çalışmalarını sağlar.

Deneyim (Experience)

Lions gençliğe hizmet eder. Lions kulüplerinin ürettiği toplumsal projeler arasında gençlere yönelik olarak uygulanan Leo Kulüp Programı dünya gençliğine, gönüllülük yoluyla kişisel gelişim olanağı tanır. Bu olanak sayesinde Leo kulüpleri kendilerinden daha az şanslı insanların hayatlarında farklılıklar yaratmak için çalışmalarını sürdürürler. Böyle bir Leo organizasyonunda yer alan her genç liderlik, takım çalışması, yönetme kapasitesi, iletişim konularında deneyim kazanır ve bu deneyimlerini yaşadığı toplumun gelişmesi için kullanır.

Olanak yaratmak (Opportunity) Leolar içinde bulundukları organizasyonun sağladığı olanaklar aracılığıyla, ihtiyacı olan insanlara fırsatlar yaratmanın yanında kendi vasıflarını da geliştirirler.
Bunlar, aynı zamanda Leo sözcüğünün harflerini oluşturan değerlerin baş harfleridir. İşte bu üç ilke Leo’ların sloganını oluşturur ve Leo’lar her toplantıda bu sloganı büyük bir inançla tekrarlarlar Leo, Lions’un gençlik programıdır. 30 yaşına kadar olan gençlerin katıldığı bu program bir Lions Kulübünün sponsorluğunda yürütülebilmektedir.

Yukarıda sözü edilenler, gençlerimizin Leo’ya katılımları ile elde edebilecekleri kazançlardan sadece birkaçıdır. Gençler için bulunmaz fırsatlar içeren Leo kulüplerinde üyeler; liderliklerini geliştirmek, yöneticilik ve insan ilişkilerinde deneyim kazanmak, yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek, maddi duygular dışında muhtaç insanlara sevgi, ilgi ve hizmet götürmek gibi manevi değerler kazanmak şansını yakalarlar.