Hizmet Kavramı

“Başkası İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz” özdeyişi ile yola çıktı kurucu Melvin Jones…

1917 yıllarındaki bu düşünce; kendini hizmete adamış bireylerden oluşan Lions camiasının ortak amacı olarak kabul edilmiştir. Hızla sanayileşen bir toplumda değişik meslek grupları, değişik ırk, dil ve dinden insanlardan oluşuyordu. Meslek ahlaki değerleri, vatandaş törel ilkelerinin toplumu paylaşan değişik iş sektörleri arasında dayanışmayı ve bütünleşmeyi gerektiriyordu. Çünkü insanların gelişmesiyle birlikte mutluluğa da ihtiyaçları vardı.

İşte bu temel düşünceden yola çıkan Lions dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır. “Hizmet…”

Peki, ortaya çıkan Hizmet kavramı bize neleri çağrıştırıyor?

Bunun yanıtını tabii ki Evrensel ve Ulusal programlarla desteklenen ve Lionlar tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin bütününden çıkartabiliriz. Biz Lionlar, “HİZMET” kavramından dünya barışını, aidiyeti, toplumsal başarıyı, doğru eğitimi, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu insan kavramını, tatmin olma duygusunu ve daha pek çok olguyu çıkartabiliriz. Çünkü, sunduğumuz hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif etkinin toplumu da bilinçlendireceği ve bu kavramları “toplumsal bilince” dönüştüreceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle, “Hizmet Ediyoruz” sloganı bir felsefe ve bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lionları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir.

Uluslararası Dostluk ve Anlayış

Dil engeli uluslararası anlayışı hemen hemen olanaksız kılacak gözükmekle birlikte, uluslararası dostluk ve anlayış dilden daha ziyade bir ruh konusudur. Dünyanın her tarafından Lionlar, dünya insanları arasında bir anlayış ruhu yaratacak ve geliştirecek kulüp aktiviteleri kanalı ile iletişim kurarlar.

Lion / Leo Olmak

Lion’lar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış sorumluluk sahibi bireylerdir. Bir Lions Kulübüne Üyelik, bireye dostluk, kardeşlik ve ortak amaca yönelme ruhu içerisinde içinde yaşadığı topluma hizmet ve yardım etme olanağı kazandırır. Bunun yanında üyeler toplumu tanıma ve çevrelerini geliştirme, toplumda tanınma, yerel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme fırsatı ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.

Yeni üyelerden olanakları ve zamanlarını mümkün olduğunca özgür kullanmaları ve kendi programlarını yapmaları beklenir. Onlardan kulüp toplantılarına katılmaları, komitelerde görev almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda bilgili olmaları ve kulüp görevlilerine destek olmaları beklenmektedir.