Lions hakkında aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını aşağıda bulacaksınız.

Lions Nedir?
Lions toplumun gelişmesinde katkıda bulunmak ve sosyal yaşama destek vermek amacını taşıyan, karşılıksız hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen gönüllü insanların bir araya geldiği uluslararası bir hizmet kuruluşudur.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Nedir?
Dünyada 200’den fazla ülke ve coğrafi bölgede kurulmuş olan, yaklaşık 1,35 milyon Lion ile 150 bin Leo üyesi bulunan, 45 bin Lions Kulübünün oluşturduğu bir Küresel Sivil Toplum Kuruluşudur.

Lions’un misyonu nedir?
Uluslararası işbirliği ve toplumun katılımı ile gönüllü hizmetler vererek, insanlığın ihtiyaçları için, tüm insanlar arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmektir.

Genel olarak amaçlarınız nelerdir ?
Dünya insanları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek, toplumun kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak, Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, politik ve dini konular dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam yaratmak, hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek.

Yöneticilerin görev süreleri nedir?
Lions’ta seçilen tüm yöneticiler bir yıl görev yaparlar.

Bir Lions Kulübü nasıl kurulur?
Var olan bir Lions Kulübü sponsorluğunda, en az 20 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulur. KKTC Dernekler yasasına göre resmi kuruluşun yanı sıra, tüm gereklerini yerine getiren kulüp ULKB’ce (Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği) de onaylanır.

Bir Lions Kulübe nasıl üye olunur?
Bir yıl üyeliğini doldurmuş ve üyelik gerekliliğini yerine getirmiş bir üyenin önerisi ve kulüp yönetim kurulunun onayı ile üye olunur. Adayın en az üç ay kulüp çalışmalarına ve toplantılarına katılması istenir. Aday gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir giriş töreni ile üyeliğe kabul edilir.

Kimler Lion olabilirler?
KKTC yasalarına uygun ve 18 yaşını bitirmiş herkes kulüp tarafından kabul edildiği taktirde üye olabilir.

Üyelik şartları nelerdir?
Topluma hizmet etmeye istekli olmak ve Atatürk İlke ve Devrimleri ile laik ve demokratik Cumhuriyete bağlı olmak aranan ilk şartlardır. Bunun yanısıra; aile yaşamında, mesleğinde ve çevresinde iyi tanınan sorumluluk sahibi olmak, çıkar gözetmeksizin birikimini toplum yararına sunmayı kabul etmek diğer şartlardır.

Üyelerden beklentiler nedir?
– Kulüp toplantılarına katılmak,
– Ödentileri zamanında yapmak,
– Kulübün belirlediği hizmet projelerinde ve etkinliklerinde görev almak,
– Kulüp toplantılarına ve etkinliklere katılmak
genel olarak üyelerden beklentilerdir.

Bir Lion Uluslararası Lions’un üyesi midir?
Bir Lion sadece kulübünün üyesidir. Kulübü dünyadaki diğer kulüplerle birlikte Birliği oluşturur.

Lion olmanın mali portesi nedir?
Her dernekte olduğu gibi, Lions’tada idari giderler için fazla olmayan bir yıllık ödenti toplanır. Bunun dışındaki giderler sosyal beraberlikle ve toplantılar için harcanan giderlerdir.

Kadın üyelere Lioness mi denir?
Hayır. Lions’ta kadınlarla erkekler eşit üyelik haklarına sahiptirler ve ‘Lion’ olarak anılırlar. Lioness sadece bir Program olarak çok az ülkede devam etmektedir.

Gençler Lions Kulüplerine üye olabilirler mi?
18 yaşını doldurmuş her birey üye olabilir. Ayrıca gençlerin kendi aralarında bir Lions kulübüne bağlı olarak kurdukları Leo Kulüpleri vardır. Gençler tercihlerini kullanıp ister Leo, ister Lion olabilirler. Ayrıca gençlerin Lion olabilmeleri için hayata atılmış olmaları ve kendi gelirlerini sağlıyor olmaları şartı gözetilir.

Leo Kulüpleri Nedir? Ne Yaparlar?
Leo Programı Lions kulüplerinin Gençlik Programıdır. 18-30 yaş gurubu gençlerin kurmuş oldukları kulüplerdir. Leo kulüpleri gençler için bulunmaz fırsatlar içerir: Liderlik geliştirmek, yöneticilik ve insani ilişkilerde deneyim kazanmak, yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek, maddi duygular dışında muhtaç insanlara hizmet, sevgi ve ilgi göstermek gibi manevi değerler kazanmak bunlardan bazılarıdır.

Bir Lions kulübü üyesi olmak kişiye ne kazandırır?
– Bir uluslararası kuruluşun üyesi olmak,
– Toplumsal konularda bilgilenme fırsatı,
– Duyarlı vatandaş sorumluluğunu eyleme dönüştürme şansı,
– Yaşam birikimini paylaşma mutluluğu,
– Planlama, organizasyon iletişim, liderlik ve yöneticilik niteliklerini geliştirme olanağı,
– Yeni dostlar edinme, sıcak bir aile ortamında sosyal gelişim ve katılım olanağı,
– Gönüllü hizmet etmenin huzuru, vatanımıza, insanımıza ve insanlığa hizmet etmenin gururu.

Lions toplantılarına Lion olmayanlar katılabilirler mi?
Evet. Davet edilen herkes varsa ikram ücretini ödemek ve toplantı kurallarına riayet etmek şartı ile Lions toplantılarına katılabilirler.

Lion’lar ne yaparlar?
İnsanı, yaşamı ve doğayı ilgilendiren her konuda proje üretip sorunlara çözüm getirirler. Çalışma konuları arasında; sağlık, körlük ve körlüğün önlenmesi, alzheimer, eğitim, kimsesiz çocuklar, gençlik, çevre, kültürel çalışmalar, uluslararası ilişkiler sayılabilir.

Ülkemizde hizmet örnekleri nelerdir?
Sağlık; görme engellilere destek, körlüğün önlenmesi, rehabilitasyonu, hastane ve sağlık donanımı, koruyucu sağlık taramaları, konferans ve bilgilendirme programları, kan bağışları, diyabet, ve işitmeyi koruma…

Eğitim; okul, derslik, kütüphane yapım ve donanımları, eğitim bursları, eğitim programları, paneller ve konferanslar, okuma yazma kursları…

Gençlik; Leo Kulüpleri, Lions Quest, Barış Afişi Yarışması…

Uluslararası Çalışmalar; Ülkemizi tanıtım, uluslararası platformlarda temsil, kültür alışverişi.

Hizmetleriniz için gerekli parayı üyelerinizden mi topluyorsunuz?
Hayır. Lions imkanı olanlarla ihtiyacı olanlar arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Kulüpler çevrelerinde imkanları olanları toplum ihtiyaçlarından haberdar edip, onları harekete geçirmeye çalışırlar. Kimi bilgi ve deneyimini, kimi maddi imkanlarını, kimi de sevgi ve şefkatini verir. Lions kişisel bir davranıştır, zorlama kesinlikle yoktur.

Üyelerinizi seçerek almak sizi toplumdan uzaklaştırmıyor mu?
Başarılı hizmetler vermek ve büyük projeler gerçekleştirmek için üyelerimizi seçerek almak zorundayız. Daha doğrusu verecek bir şeyleri olan kişileri bulmamız gerek. Yoksa Lions’u kendi çıkarlarına kullanır ki bu da bizim ilkelerimize aykırıdır.

Toplantılarınızda çok kuralcısınız. Neden?
Bazı kurallarımız var. Askeri bir disiplin gibi değil ancak ciddi/samimi bir anlayış demek daha doğru. Dünyanın her yerinde uyulan belirli kurallar var. Bu uluslararası olmanın getirdiği bir durumdur. Ayrıca temel bir sisteme bağlı hareket ediyor olmak Lions’un kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Yöneticileriniz para alıyor mu?
Lions kulüplerde tüm çalışmalar gönüllüdür. Hiçbir üye yönetici olsun olmasın para alamaz.