Türk Lions’unun Vizyonu:

Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan nitelikli üyelik yapısıyla, dinamik ve katılımcı örgütüyle, toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen, kişilerden oluşan, uluslararası hizmet kuruluşu olmak.

Türk Lions’unun Misyonu:

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak, insani değerleri yükseltmek, Ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratmak. Ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasına katkıda bulunmak.

Lions’un Evrensel Amaçları:

Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions Kulüpleri organize etmek ve kurmak.

Lions Kulüplerinin aktivitelerini koordine ve standardize etmek.

Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek.

İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.

Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımında bulunmak.

Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.

Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm serbest tartışmaları yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak.

Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

Lions’un Törel İlkeleri

Lions Törel İlkeleri tüm Lion’ların örnek alması gereken kişisel davranış şeklini gösterir.

Törel İlkeleri
Yaptığım işin değerine olan inancımı, sunduğum nitelikli 
hizmetlerle tanınarak göstermek.

Çalışmalarımda başarıyı hedeflemek, hak ettiğim karşılığı 
aramak ancak başkalarının haklarına zarar verebilecek 
davranışlardan uzak durmak; haksız yarar sağlayan veya 
kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabullenmemek.

Kendi işimi ilerletmek için başkalarınınkini bozmak 
gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve
kendime karşı dürüst olmak.

Kişisel haklarım, ahlaki tutumum veya başkalarına karşı
davranışlarım kuşku uyandırırsa, bunları gidermek.

Arkadaşlığı bir araç değil bir amaç olarak kabul etmek.


Gerçek dostluğun çıkar gözetmeden birbirine yardım etmek
olduğunun bilincine ulaşmak.

Bir vatandaş olarak, ulusuma ve topluma karşı olan
yükümlülüklerimi unutmamak, değişmez sadakatimi söz,
tutum ve davranışlarımla göstermek; zamanımı, çabanı ve 
olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak.

Acılıyı teselli etmek, zayıfı desteklemek ve muhtaçlara
yardımcı olmak.

Eleştirilerimde dikkatli, övgüde adil olmak, yıkıcı değil yapıcı davranmak.